Индивидуалност

Уважение

Игри

Уважаеми родители,
банковата сметка на ДГ „Перуника“ за плащане на таксите на децата е следната:

БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД | IBAN: BG67IORT73753102600900BIC: IORTBGSF

Плащането за изтеклия месец трябва да става до 9-та дата на следващия месец, като в платежното нареждане или вносната бележка впишете името на детето, групата и месеца, за който  плащате.

Моля, не закръгляйте сумата, която превеждате,  тя трябва да е точна до стотинка!