Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Медицинска сестра
ЗАС
Домакин
 
Портфолиа на учителите
/изчакайте пълното зареждане на страницата за по-добра визуализация/
Пепа Сисоева Филчева
Атанаска Тодорова Шагова
Стойна Спасова Спасова
Нина Цветанова Персенска
Юлия Василева Текешева
Нона Аленова Гаджева
Ганка Веселинова Димова
Гергана Димитрова Иванова
Валерия Ванкова Данчева
Ивета Захариева Етимова
Марина Иванова Чолакова