Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
 
Портфолиа на учителите
/изчакайте пълното зареждане на страницата за по-добра визуализация/
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Стойна Спасова
Нина Персенска
Цвета Кръстева
Венета Костова
Маринела Господинова
Нона Гаджева
Лили Биджекова
Ганка Димова
Адриана Маринова