Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
Общ работник
 
Портфолиа на учителите
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Николина Благоева
Верка Пенчева
Стойна Спасова
Нина Персенска
Цвета Кръстева
Емине Дурльова
Елис Ергин Сами-Идриз
Мария Чепишева