Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
 
Портфолиа на учителите
/изчакайте пълното зареждане на страницата за по-добра визуализация/
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Николина Благоева
Верка Пенчева
Стойна Спасова
Нина Персенска
Цвета Кръстева
Емине Дурльова
Мария Чепишева
Венета Костова
Михаела Костова
Маринела Господинова
Ана Котова