Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
Общ работник
 
Портфолиа на учителите
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Николина Благоева
Верка Пенчева
Стойна Спасова
Весела Жекова
Моника Банкова
Нина Персенска
Цвета Кръстева
Иванка Петрова