Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
 
Портфолиа на учителите
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Николина Благоева
Верка Пенчева
Стойна Спасова
Нина Персенска
Цвета Кръстева
Емине Дурльова
Мария Чепишева
Венета Костова
Михаела Костова