Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
Портфолиа на учителите
/изчакайте пълното зареждане на страницата за по-добра визуализация/
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Стойна Спасова
Нина Персенска
Венета Костова
Нона Гаджева
Ганка Димова
Гергана Иванова
Валерия Данчева
Ивета Етимова
Марина Чолакова
Катя Андреева
Ангелина Владимирова