Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Музикален педагог
Медицински сестри
ЗАС
Домакин
Общ работник
 
Портфолиа на учителите
Пепа Филчева
Атанаска Шагова
Николина Благоева
Верка Пенчева
Стойна Спасова
Нина Персенска
Цвета Кръстева