Обществен съвет

Покана за ''Вкусно забавление'' на 20/2/2020 г.
Покана за Общо събрание на 27/1/2020 г.
График за родителски срещи - ОКТОМВРИ/2019
График за родителски срещи - СЕПТЕМВРИ/2019
Покана за 09/7/2019 г.
Покана за 12/3/2018 г.