I-ва група

„Празници и развлечения“

„Продуктивна дейност“