II-ра група

„Празници и развлечения“

„Продуктивна дейност“