III-та „А“ група

„Празници и развлечения“ /всички групи/

„Продуктивна дейност“