IV-та „А“ група

„Празници и развлечения“

„Продуктивна дейност“