Екип

Директор

Красимира Малинова

Учители

 • Атанаска Тодорова Шагова – ст. учител
 • Стойна Спасова Спасова – ст. учител
 • Маринела Стефанова Господинова – ст. учител
 • Пепа Сисоева Филчева – ст. учител
 • Нина Цветанова Персенска – учител
 • Адриана Пенчева Маринова – учител
 • Ганка Веселинова Димова – учител
 • Гергана Димитрова Иванова – учител
 • Вероника Камбурова – Чернева – учител
 • Валерия Ванкова Данчева – учител
 • Ивелина Вергилова Петкова – учител
 • Атидже Джамал Хачикян – учител
 • Марина Иванова Чолакова – музикален педагог
 • Лора Славова Атанасова – ресурсен учител
 • Росица Спасова Христоскова – психолог – 0,5 щат
 • Цветана Димитрова Филипова – логопед – 0,5 щат

І “а“ група „Пчелички“

1.Нина Персенска

2.Вероника Камбурова-Чернева

 

І “б“ група „Дъга“

1.Ганка Димова

2.Ивелина Петкова

 

ІІ група „Мечо Пух“

1.Стойна Спасова

2.Гергана Иванова

ІІІ група „Калинки“

1.Пепа Филчева

2.Атидже Хачикян

 

ІV “а“група „Усмивки“

1.Атанаска Шагова

2.Адриана Маринова

 

ІV “б“група „Звездички“

1.Валерия Данчева

2.Маринела Господинова


Непедагогически персонал

 • Кирил Георгиев Шумилов – поддръжка
 • Иван Минков Говедеров – общ работник
 • Цвета Иванова Събева – помощник-възпитател
 • Огняна Савова Нашева – помощник-възпитател
 • Румяна Атанасова Пъкова – помощник-възпитател
 • Величка Георгиева Станджикова – помощник-възпитател
 • Ива Иванова Илиева – помощник-възпитател
 • Даниела Мимова Богоева – помощник-възпитател

Медицинска сестра

Бонка Красимирова Маркова

ЗАС

Стефка Ангелова Темелкова