Екип

Директор

Красимира Малинова

Учители

 • Атанаска Тодорова Шагова – ст. учител
 • Стойна Спасова Спасова – ст. учител
 • Маринела Стефанова Господинова – ст. учител
 • Пепа Сисоева Филчева – ст. учител
 • Нина Цветанова Персенска – учител
 • Адриана Пенчева Маринова – учител
 • Ганка Веселинова Димова – учител
 • Гергана Димитрова Иванова – учител
 • Ивета Захариева Етимова – учител
 • Валерия Ванкова Данчева – учител
 • Ваня Петрова Шопова – учител
 • Ивелина Вергилова Петкова – учител
 • Павлина Валентинова Иванова – учител
 • Марина Иванова Чолакова – музикален педагог
 • Лора Славова Атанасова – ресурсен учител
 • Росица Спасова Христоскова – психолог – 0,5 щат
 • Цветана Димитрова Филипова – логопед – 0,5 щат

І група „Мечо Пух“

1.Стойна Спасова

2.Гергана Иванова

 

ІІ група „Калинки“

1.Пепа Филчева

2.Атидже Хачикян

 

ІІІ“а“група „Усмивки“

1.Атанаска Шагова

2.Ваня Шопова

ІІІ“б“група „Звездички“

1.Валерия Данчева

2.Маринела Господинова

 

ІV“а“ група „Дъга“

1.Ганка Димова

2.Ивелина Петкова

 

ІV“б“ група „Пчелички“

1.Нина Персенска

2.Ивета Етимова


Непедагогически персонал

 • Кирил Георгиев Шумилов – поддръжка
 • Иван Минков Говедеров – поддръжка
 • Цвета Иванова Събева – помощник-възпитател
 • Огняна Савова Нашева – помощник-възпитател
 • Величка Георгиева Станджикова – помощник-възпитател
 • Ива Иванова Илиева – помощник-възпитател
 • Даниела Мимова Богоева – помощник-възпитател

Медицинска сестра

Бонка Красимирова Маркова

ЗАС

Стефка Ангелова Темелкова

Портфолиа на учителите

Пепа Сисоева Филчева
Атанаска Тодорова Шагова
Стойна Спасова Спасова
Нина Цветанова Персенска
Ганка Веселинова Димова
Гергана Димитрова Иванова
Валерия Ванкова Данчева
Ивета Захариева Етимова
Марина Иванова Чолакова
Ваня Петрова Шопова
Ивелина Вергилова Петкова