Квалификации

Тема на обучението: „STEM и STEAM“

Дата на провеждане: 19.04.2024г. – 25.04.2024г. /32 учебни часа/

Присъствено обучение: 19.04.2024г. – 21.04.2024г.

Неприсъствено обучение: 22.04.2024г. – 25.04.2024г.

Брой кредити: 1 кредита

Участници: 16

Обучител: Изоблок ЕООД /Академия Прогрес/


Тема на обучението: „Активно учене – средство за развиване на ключови компетентности“

Дата на провеждане: 30.09.2023г. – 04.10.2023г. /32 учебни часа/

Присъствено обучение: 30.09.2023г. – 01.10.2023г. /16 учебни часа/

Неприсъствено обучение: 02.10.2023г. – 04.10.2023г. /16 учебни часа/

Брой кредити: 2кредита

Участници: 14

Обучител: Изоблок ЕООД /Академия Прогрес/


Тема на обучението: „Първа долекарска помощ“

Дата на провеждане: 18.11.2023г.

Присъствено обучение: 16 учебни часа

Брой кредити: 1 кредит

Участници: 16

Обучител: Тренинг и обучителен център „Щастие“


Тема на обучението: „Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини“

Дата на провеждане: 25.11.2023г. – 05.12.2023г.

Присъствено обучение: 25.11.2023г.

Неприсъствено обучение: 26.11.2023г. – 05.12.2023г.

Брой кредити: 1кредит

Участници: 11

Обучител: „Евроклас консулт прим“ Пловдив