Награди

Децата от първа, втора и четвърта “а“ група участваха в V-тото издание на националния конкурс “Картичка за мама“, организиран от Издателска къща „Просвета“.
Всяко дете беше наградено с Грамота за впечатляващо участие.


По случай Коледа във втора група“Калинки“ се организира „Коледна работилничка“.
Децата заедно със своите родители изработиха картички, които бяха дарени на Дневен център за деца с увреждания „Света Ана“.