Проекти

Проект „Обичам моето училище“

ДГ „Перуника“ кандидатства по Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация LightSource Charity и бе избрана за дарение по този проект.
Целта на проекта е да подкрепи образованието, да осигури комфортна и релаксираща среда в детската градина, да повиши мотивацията на децата да вярват в себе си и да следват мечтите си.
Чрез красиви и вдъхновяващи изображения – фототапети, проектът ще изгради индивидуален интериорен дизайн на занималните, спалните, коридорите, фоайетата и физкултурния салон. Всяко помещение ще има индивидуален фототапет, който създава уют и красота.
Към проект „Обичам моето училище“ ще се реализират два подпроекта: „Децата и цветята“ и „Артистични фоайета“.
Подпроект „Децата и цветята“ ще подобри екологичната атмосфера в детското заведение. Чрез него ще бъдат обособени кътове с цветя „чистачи“ и билки, с цел обогатяване на въздуха с кислород и лечебни аромати.
Подпроект „Артистични фоайета“ ще създаде пространства с удобни мебели, библиотеки с книжки и красиви изображения.
За да може всяко дете да каже: „Обичам моята детска градина!“

Вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче:

Подробна информация за проекта можете да намерите в уебсайта на ЛайтСорс :

https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/


Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Участие на ДГ „Перуника“ в Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Реализира се в ДГ „Перуника“ от учебната 2020/2021 година в следните направления:
Дейност 1. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Дейност 2. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:

  • на учители;
  • за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език;
  • за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.

ДГ “Перуника“ спечели

Проект „Внедряване на система за повишаване на информираността за вътрешната среда в детската градина и иновативни и зелени технологии за по-добро здраве на децата и ангажираност с околната среда“

към Национална кампания „Чиста околна среда – 2023година“ на Тема “Обичам природата – и аз участвам“
Вътрешната среда в детските градини е от изключително значение за гарантиране доброто здраве на децата.
Целите на проектното предложение са:
– да се гарантира осигуряването на здравословна среда в помещенията на детската градина за значително редуциране на рисковете за здравето на децата, свързани с качеството на въздуха.

 

През месец Септември 2023 година в ДГ „Перуника“ стартира изпълнението на Проекта на тема:

„Внедряване на система за повишаване на информираността за вътрешната среда в детската градина и иновативни и зелени технологии за по-добро здраве на децата и ангажираност с околната среда“.

 

Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Реализирането му ще даде възможност за осигуряване на здравословна среда в помещенията на детската градина. Децата са значително по-уязвими от възрастните поради факта, че имунната им система все още не може ефективно да се бори със замърсителите, които навлизат в организма чрез въздуха. Качеството на въздуха във вътрешната среда е от изключително значение за гарантиране на доброто здраве на децата.
За осигуряване на здравословна среда в детската градина, проектът инсталира устройства за мониторинг на качеството на въздуха в спалните помещения. Устройството измерва следните параметри: температура, влажност, налягане, органични летливи съединения и индекс за качеството на въздуха. Модерните устройства предават информация в реално време към интерактивен дисплей за визуализиране на данните. Така екипът на детското заведение има своевременна информация за нивото на замърсеност на въздуха и може да предприема мерки за по-доброто здраве на децата.
За подобряване на възприятието за близост до природата и усещането на хармония и спокойствие проектът инсталира стена от вечно зелен скандинавски жив мъх. Зеленият мъх притежава антимикробни свойства. Чрез консистенцията си той „диша“ по специален начин и спомага за пречистване на въздуха от вредни частици. Създава чувство за мекота, комфорт и свежест. Притежава релаксиращ ефект и облекчава умората.