Честване на Освобождението на България – 3 март

„Тамо вдън горите атонски високи мъждукало малко пламъче в една килия. То огрявало праведната ръка на монаха Паисий Хилендарски, побрал в книжчица новото житие на България. Светлината на ръкописа разсеяла робския мрак и възпламенила искрата на борбата за свобода… Сега мълниите чертаят знаците на паметта за българския род и език.„