Посещение в зоологическа градина

На 17 май 2023год., децата от ДГ“Перуника“ ще посетят „Зоологическата градина „ в град Стара Загора. Целта на екскурзията е децата да се запознаят с различни видове животни, грижите, които се полагат за тях, поведението им и начина на живот.