„Детски свят с четка и цвят“

Екипът на Издателство “Бит и техника“, поздравява госпожа Гергана Иванова, госпожа Стойна Спасова и децата от първа група „Мечо Пух“ за успешното представяне на конкурса за детска рисунка на тема: „ДЕТСКИ СВЯТ С ЧЕТКА И ЦВЯТ“