Квалификация за приобщаващо образование

В ДГ „Перуника“ проведохме вътрешноинституционална квалификация, насочена към децата със специални образователни потребности. Ресурсният учител г-жа Лора Атанасова представи на педагогическия екип презентация за възможностите на изобразителното изкуство за приобщаване на децата със специални нужди към условията на педагогическия процес. Презентираният материал запозна учителите с добри практики за ползотворна подкрепа на децата.