Изложба на тема: „Моят безопасен път до детската градина“

На 28.03.2024 г. на вниманието на родителите бе представена изложба от рисунки и макети на улично движение. В тях нашите възпитаници претвориха представите си за елементите на пътната среда и знанията си за безопасно движение на пътя.