Писма

Някои от благодарствените писма и поздравителни адреси
към ДГ „Перуника“