Екип

Директор
Учители и помощник-възпитатели
Медицинска сестра
ЗАС
Домакин
Портфолиа на учителите
/изчакайте пълното зареждане на страницата за по-добра визуализация/
Пепа Сисоева Филчева
Атанаска Тодорова Шагова
Стойна Спасова Спасова
Нина Цветанова Персенска
Ганка Веселинова Димова
Гергана Димитрова Иванова
Валерия Ванкова Данчева
Ивета Захариева Етимова
Марина Иванова Чолакова
Валерия Ванкова Данчева
Юлия Николова Славова
Ваня Петрова Шопова
Ивелина Вергилова Петкова