История и настояще

 • ДГ „Перуника“ е създадена през месец май 1948 г.
 • На 21.05.2008 г. празнувахме 60-годишен юбилей в Драматичен театър – Пловдив, в присъствието на кмета на община Пловдив, кмета на район Централен, общински съветници, главен експерт ОКСМД район Централен, директори на детски градини от гр. Пловдив, родители, близки, бивши колеги и бивши възпитаници на ДГ „Перуника“.
 • На 29.10.2012 г. кметът на община Пловдив инж. Иван Тотев, в присъствието на родители, деца, народни представители, общински съветници и граждани, откри филиал „Вълшебство“ към детска градина „Перуника“ на ул. „Лъджене“ 13.
 • На 01.11.2012 г. филиал „Вълшебство“ посрещна първите си възпитаници в 3 групи по 25 деца. Интериорът и екстериорът на филиала са съобразени с действащите европейски стандарти и осигуряват прекрасни условия за децата!

ВИЗИЯ: ДГ „Перуника“ е общинска детска градина с утвърден имидж, в която за възпитанието и обучението на децата се грижат педагози с висок професионализъм, отговорност, внимание и обич!

ДГ „Перуника“ е базова детска градина към ПУ „Паисий Хилендарски“, за практическо овладяване на формите, методите и средствата на ПУ възпитание от студентите по специалност ПУП и НУП, под вещото ръководство на гл.ас. Ц. Илиева!

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 • Насърчаване на самостоятелност
 • Индивидуален подход към всяко дете за по-лесно социализиране
 • Любов и уважение към детската личност
 • Творчество при представяне на учебното съдържание от учителите
 • Чрез игри и занимания, плавно преминаваме  към следващия етап на обучение
 • Да възпитаваме децата в морал и уважение към учителя
 • Децата да се забавляват, да изявяват своите способности, да развиват индивидуалните си качества