Обществен съвет

Протокол №8 от 14/9/2022 г.
Покана за Общо събрание на 14/9/2022 г.
Покана за Общо събрание на 14/9/2022 г.
Покана за Общо събрание на 14/9/2022 г.
Протокол №7 от 26/5/2022 г.
Покана за Общо събрание на 26/5/2022 г.
Покана за Общо събрание на 26/5/2022 г.
Покана за Общо събрание на 26/5/2022 г.
Протокол №6 от 9/2/2022 г.
Покана за Общо събрание на 9/2/2022 г.
Покана за Общо събрание на 9/2/2022 г.
Покана за Общо събрание на 9/2/2022 г.
Покана за Общо събрание на 9/2/2022 г.
Протокол №5 от 1/9/2021 г.
Покана за Общо събрание на 1/9/2021 г.
Протокол №4 от 21/7/2021 г.
Покана за Общо събрание на 21/7/2021 г.
Протокол №3 от 21/4/2021 г.
Покана за Общо събрание на 21/4/2021 г.
Протокол №2 от 31/1/2021 г.
Покана за Общо събрание на 31/1/2021 г.
Покана за Общо събрание на 31/10/2020 г.
Протокол №5 от 14/9/2020 г.
Покана за Общо събрание на 14/9/2020 г.
Покана за ''Вкусно забавление'' на 20/2/2020 г.
Покана за Общо събрание на 27/1/2020 г.
График за родителски срещи - ОКТОМВРИ/2019
График за родителски срещи - СЕПТЕМВРИ/2019
Покана за 09/7/2019 г.
Покана за 12/3/2018 г.