Обществен съвет

Поименен  състав на Обществения съвет в ДГ „ Перуника“

Председател:

Станислава Петрова Панова

 

Членове:

  1. Лина Огнянова     Андреас
  2. Наталия Иванова Поппалова
  3. Ивелина Любомирова Моралиева

 

Резервни членове:

  1. Михаела Георгиева Данаилова
  2. Иван Георгиев Вягов

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет