Обществен съвет

Членове на Обществения съвет

  1. Октай Чалъшкан – финансиращ орган
  2. Весела Тошева – председател
  3. Десислава Дамянова – протоколчик
  4. Мария Начева – Стоименова – член
  5. Мария Караябашева – член
  6. Гергана Гешева – член
  7. Мария Павлова – Кръстева – член